KONCERT PAMIĘCI A.NAGIELA

img 5063 copy copy Kolejny Koncert Pamięci Andrzeja Nagiela. W programie Spotkania znalazła się część edukacyjno-profilaktyczna, w której wystąpiła Pani Ewa Jasik-Wardalińska: pedagog, doktorant pedagogiki w WSNS, Specjalista Terapii Uzależnień związana z Ruchem Trzeźwościowym w Polsce, Francji, Niemczech i Belgii. Autorka wielu projektów dla zdrowiejących alkoholików i ich rodzin. Również w części edukacyjnej ważnym elementem scenariusza Spotkania była mała forma teatralna poświęcona tematyce choroby alkoholowej. W Spotkaniu tym były również prelekcje, odczyty, wykłady. W ramach spotkania profilaktycznego wystąpił Pan Piotr Nagiel: Terapeuta Uzależnień i wieloletni działacz na rzecz Ruchu Abstynenckiego w Polsce. W ramach promocji działań profilaktycznych podczas Spotkania zorganizowano również: stoisko promujące działania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej punkt informacyjny „ Gdzie szukać pomocy jeśli masz problem z uzależnieniem” punkt, w którym psycholog udzielał będzie porad w zakresie profilaktyki uzależnień w przedsięwzięciu wykorzystano również bannery, materiały promocyjne Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Stoisko promujące działania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wspólnie z punktem informacyjnym "Gdzie szukać pomocy jeśli masz problem z uzależnieniem" było ważnym elementem profilaktyczno-dydaktycznym. Materiały ulotki, broszury, informatory, poradniki poświęcone problematyce uzależnień były wskazówką do podjęcia właściwej i słusznej decyzji do dalszej abstynencji, a dla osób będących na początku trzeźwienia dodatkową motywacją. Również zorganizowano punkt porady psychologicznej, gdzie każdy zainteresowany mógł zasięgnąć specjalistycznej porady oraz uzyskać właściwą wskazówkę do dalszego działania. W Spotkaniu poza częścią merytoryczną przedstawienie małą formę teatralnej poświęconą tematyce choroby alkoholowej. W Spotkaniu odbyły się również prelekcje, odczyty, wykłady. W ramach spotkania profilaktycznego wystąpił Pan Piotr Nagiel: Terapeuta Uzależnień i wieloletni działacz na rzecz Ruchu Abstynenckiego w Polsce. Do części artystycznej Spotkania zaproszono Zespół "Golden Life" , którego twórczość ściśle związana jest z propagowaniem zdrowego trybu życia bez uzależnień.