logo

Pierwszą siedzibą Klubu „Serce” było niewielkie pomieszczenie wynajęte od PAX-u przy ulicy Narbutta. Jednak członków szybko przybywało i niedługo lokal ten stał się za ciasny. „Serce” przeniosło się na Wybrzeże Kościuszkowskie, do pawilonu, w którym zajęliśmy całe piętro. Niestety, po niespełna roku, znowu trzeba było zmienić miejsce i wynajęliśmy salę w Klubie „Panorama” przy ul. Górnośląskiej na dwa dni w tygodniu. Pierwszy, własny lokal przy ulicy Poznańskiej 13, dostaliśmy od władz dzielnicy w grudniu 1992 roku. Wymagał on kapitalnego remontu, którego podjęła się niewielka grupa członków-zapaleńców i 13 marca 1993 roku odbyło się oficjalne otwarcie nowego lokalu. Jednak, z powodu nielicznego wówczas Klubu, władze dzielnicy dały nam współlokatora – Pogotowie Pomocy Bezdomnym. Na tamten czas było to dla nas korzystne, gdyż wszystkie opłaty związane z utrzymaniem lokalu dzieliliśmy na pół. W bardzo krótkim czasie liczba nowych członków wzrosła do ok. 100 osób, a przez klub przewijało ich się, w ciągu kilku lat, nawet tysiąc.

Już w 1997 roku rozpoczęliśmy starania o nowy, samodzielny lokal. Dopiero w lipcu 2006, z pomocą Burmistrza Dzielnicy Śródmieście, otrzymaliśmy przydział na lokal który obecnie zajmujemy. Tu również wymagany był remont, który zostały wykonany ze środków własnych (składek, darowizn, dobrowolnych wpłat członkowskich). I tak powstał nasz drugi dom. 2 listopada 2006 roku, odbyło się oficjalne otwarcie nowego lokalu, w którym udział wzięło około 130 osób: członkowie i ich rodziny, delegacje z zaprzyjaźnionych Klubów, przedstawiciele władz miasta i dzielnicy Śródmieście, redaktor naczelna miesięcznika „Świat problemów”, Proboszcz Parafii Św. Aleksandra przy Pl. Trzech Krzyży. Wręczono dyplomy i podziękowania, była uroczystość, poczęstunek i zabawa taneczna. W maju 2000 roku nasz Klub został zarejestrowany w sądzie i uzyskał statut Stowarzyszenia. Staliśmy się samodzielną organizacją, partnerem dla Biura Polityki Społecznej, a co za tym idzie zmieniły się cele i charakter pracy Stowarzyszenia i jego władz.
Nasze stowarzyszenie obecnie liczy prawie 70 członków i około 30 kandydatów.

Na terenie naszego stowarzyszenia pracują 3 grupy wsparcia. Dwie dla osób uzależnionych i jedna dla osób współuzależnionych. Grupa dla osób uzależnionych nowo wstępujących, którą prowadzi Mieczysław Bieliński to grupa na której nowe osoby stawiają swoje pierwsze kroki w abstynencji. Uczą się jak przetrwać kolejny dzień bez alkoholu. To na ogół ludzie przerażeni, zagubieni, wycofani, zamknięci w sobie, najczęściej bez pracy, środków do życia, niekiedy bez nikogo bliskiego. Druga grupa dla uzależnionych, którą prowadzi Marta Kwaśniak (do grudnia 2012 – Adam Maziewski), to osoby, które już zdobyły wiedzę na temat choroby, nauczyły się jak radzić sobie w trudnych chwilach, odnalazły sens swojego życia i prowadzą trzeźwe życie. W grupie tej są weterani z 10-cio, 15-sto, a nawet 20-sto letnim stażem abstynencji. Ktoś mógłby zapytać : Po co im te grupy? Otóż ta choroba wymaga czujności i pielęgnacji 24 godz./dobę niezależnie od stażu abstynencji. Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich „Serce” jako organizacja pozarządowa prowadzi od wielu lat szereg działań mających na celu promocję zdrowego stylu życia na rzecz społeczności lokalnej w zakresie promowania życia wolnego od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy osobom oraz ich rodzinom dotkniętym problemem uzależnień i współuzależnień. Stowarzyszenie liczy obecnie 70 członków. Działanie naszego stowarzyszenia na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin jest projektem, który ma wzmocnić oddziaływanie rehabilitacyjne i profilaktyczne, utrzymać abstynencję osób uzależnionych, ograniczyć skutki uzależnienia a także mobilizować osoby biorące udział w projekcie poprzez uczestnictwo w przedsięwzięciach o charakterze sportowym i kulturalnym. Naszym celem jest tworzenie postaw kooperujących z realizacją procesu zmierzającego do zachowania całkowitej abstynencji wśród ludzi uzależnionych, a także organizację działań mających na celu integrację rodzin abstynenckich. W ramach realizacji zadań zorganizujemy spotkania abstynenckie, które spełniają swoją misję wobec społeczności lokalnej zagrożonej patologiami społecznymi. Do istotnych i znaczących wydarzeń należą rocznice abstynenckie. Ważnym elementem pracy z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami są nowatorskie metody w leczeniu uzależnień, które obecnie stanowią filar w terapii i zachęcają do zmiany dotychczasowych zachowań u osób uzależnionych od alkoholu i innych środków zmieniających świadomość. Udzielanie pomocy  rodzinom osób uzależnionych stawiamy na pierwszym miejscu i jako niewyczerpane możliwości terapeutyczne w zakresie naprawy zaburzonych relacji rodzinnych podejmujemy pracę na rzecz całych rodzin i pomagamy naprawiać te relacje. Taki przekaz metod leczenia jest gwarantem powodzenia w terapii. Gwarancją powodzenia w zachowaniu trzeźwości są spotkania grupowe. Obecnie Stowarzyszenie proponuje poniedziałkowe spotkania grupowe dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych. Dla osób nowoprzybyłych i kandydatów na członków stowarzyszenia organizowane są środowe spotkania. Taka forma przygotowania nowego członka klubu „SERCE” daje możliwość utrwalenia wiedzy w dalszym procesie leczenia  W 21 maja 2022 Stowarzyszenie „SERCE” obchodziło 35 rocznicę powstania naszej organizacji. Wyjątkowy charakter spotkania wziął się z możliwości szerszego pokazania i propagowania zdrowego trybu życia, a także wyznaczył drogowskaz do zmiany swojego dotychczasowego trybu życia wśród młodych pokoleń ludzi zagrożonych patologią społeczną. Głównym zamiarem organizacji XXXV Rocznicy Powstania Klubu „SERCE” było propagowanie idei zdrowego trybu życia w abstynencji, upowszechnianie postaw prozdrowotnych oraz propagowanie ruchów trzeźwościowych w Polsce. W kalendarzu wydarzeń naszego stowarzyszenia istotną rolę w propagowaniu trzeźwości są: Profilaktyczne Koncerty Pamięci Andrzeja Nagiela dniu 19 listopada, Turnieje Piłki Nożnej Ulicznej Pamięci Maćka Kozłowskiego w dniu 3 września, Spływy Kajakowe Rzeka Rawką w dniu 4 czerwca, Obozy Terapeutyczne w Marózie w dniu od 5-19 sierpnia, Spotkania Integracyjne we Władysławowie, Wyjazdy na konferencje i zloty organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Mazowiecki Związek  Stowarzyszeń Abstynenckich.   
Stowarzyszenie-Klub Rodzin Abstynenckich „SERCE” ściśle współpracuje z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, Mazowieckim Związkiem Stowarzyszeń Abstynenckich,  CARITAS Archidiecezji Warszawskiej, m.st. Warszawa oraz Dzielnicą Śródmieście. Ta współpraca dotyczy wielu płaszczyzn w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Nasze profilaktyczne przedsięwzięcia przynoszą pozytywne efekty, a poprzez  propagowanie kultury i sportu zwiększa się liczba członków Ruchu Abstynenckiego. 

O grupie dla osób współuzależnionych prowadzonej przez Magdalenę Kozłowską mogłabym mówić dużo, z racji uczestnictwa w tej grupie, ale powiem krótko. Dzięki tej grupie, ofiary które żyją w cieniu na ogół swoich mężów stają się kobietami silnymi, odważnymi, pewnymi siebie i dumnymi ze swoich osiągnięć. Oprócz zajęć i konsultacji terapeutycznych klub organizuje spotkania tematyczne i integracyjne, takie jak:

 • Spotkania Wigilijne i Wielkanocne;
 • Wyjścia do teatru dla dzieci i dorosłych;
 • Uroczystości z okazji rocznic abstynencji;
 • Wieczorki przy świecach;
 • Dzień Dziecka;
 • Mikołajki dla dzieci;
 • Rozgrywki sportowe;
 • Zabawy Sylwestrowe i Karnawałowe;
 • Koncerty gitarowe

W ramach zlotów i integracji organizujemy:

 • Wyjazdy do Władysławowa, Olsztyna, Nowego Targu;
 • Coroczne wyjazdy na obozy socjoterapeutyczne;
 • Wyjazdy na rocznice klubowe, fora trzeźwości-owe, zloty abstynenckie, itp.;
 • Rajdy po Puszczy Kampinoskiej

Sport i rekreacja, to ważny element w życiu stowarzyszenia.
Zorganizowaliśmy Ogólnopolskie turnieje piłki nożnej im. Maćka Kozłowskiego i Mistrzostwa w piłce nożnej ulicznej.
Dzięki tym wszystkim ludziom, którzy kiedykolwiek zetknęli się z nami, możemy dziś świętować XXV-lecie Stowarzyszenia-Klubu Rodzin Abstynenckich „SERCE” i za to chcielibyśmy im podziękować.